Συμπεριφορική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων,, στις αγχώδεις διαταραχές (άγχος ,φοβίες,κρίση πανικού)στην ιδεοψυχαναγκαστικη και συναισθηματικές διαταραχές Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6992529440

Άγχος εργασία και αθλητισμός.Μια από τις βασικές συνέπειες των σύγχρονων απαιτητικών εργασιακών συνθηκών αποτελεί το εργασιακό στρες που στην κυριολεξία ταλανίζει και εν τέλει αποδιοργανώνει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το σύνολο σχεδόν του ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Ένα κατεξοχήν ανησυχητικό πλέον ζήτημα, το εργασιακό στρες
Άγχος στην εργασία

Ως προς το περιεχόμενο της φύσης της δουλειάς που αναλαμβάνει ένας άνθρωπος οι όποιες ανεπάρκειες ελλείψεις σε οργανωτική επικοινωνία μέσα στο περιβάλλον της εργασίας μπορεί να οδηγήσει στην αντίληψη της έλλειψης ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων της εργασίας ,των αναγκών και των πόρων που χρησιμοποιούνται. Αυτό δημιουργεί δυσφορία Cox, et al. (2000) ,Legislative Decree 9 (2008). Η συσχέτισης εργασίας με το άγχος είναι ένα θέμα που προσελκύει ολοένα και περισσότερο την προσοχή για νέες έρευνες αλλά και πολιτικούς θεσμούς π.χ στο να θεσπιστούν νόμοι σε ένα κράτος για το εργασιακό . Legislative (2008)
Ο Burke (1988) παρείχε μια περίληψη των για μερικών σημαντικών κατηγοριών των στρεσογόνων παραγόντων: το φυσικό περιβάλλον, την οργανωτική δομή της εργασίας, τα χαρακτηριστικά της, σχέσεις με τους άλλους, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την εργασία και τις οικογενειακές συγκρούσεις. Επίσης και ο Cooper, Sloan, και Williams (1988) προσδιόρισαν έξι πηγές του άγχους στην εργασία: το στρες στην εργασία, ο ρόλος της διαχείρισης, η σχέση με τους άλλους, η καριέρα και τα επίτευγμα της, η οργανωτική δομή και το κλίμα, και επίσης η διασύνδεση με το σπίτι και την εργασία. Το πιο σημαντικό απ 'όλα, το εργασιακό άγχος είναι δαπανηρό. Έχει υπολογιστεί ότι το 12% του ΑΕΠ των ΗΠΑ και το 10% του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου χάνεται λόγω άγχους σχετικές απουσιών στους κύκλους εργασιών Cartwright & Cooper, (1996) και Quick & Quick,(1984).Το εργασιακό άγχος αυξάνεται σε όλους τους τομείς σε όλα τα μεγέθη σε όλα τα κράτη, τις οργανώσεις, τα επαγγέλματα, καθώς και μεταξύ στις σχέσεις των εργαζομένων, των εργοδοτών, τις οικογένειες και την κοινωνία γενικότερα. ΡΕ Spector (2002). Μελέτες δείχνουν ότι εργαζόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες άλλα και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες το εργασιακό άγχος ως ένα σοβαρό θέμα προβληματισμού, που έφτασε σε σημείο οι αμερικανικές επιχειρήσεις πληρώνουν περισσότερα από 150 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για ανεύρεση λύσεων απέναντι στο επαγγελματικό στρες που οδηγεί σε ενδεχόμενες απουσίες εργαζομένων, προβλήματα στην παραγωγικότητα και χαμηλές επιδόσεις εργασίας ΡΕ Spector, (2002). Το επαγγελματικό στρες έχει γίνει γνωστό ως ένα σοβαρό ζήτημα υγείας για τις επιχειρήσεις και κατά επέκταση ως προς τους εργαζομένους. Οι αγχωτικές καταστάσεις στους χώρους εργασίας που οφείλονται σε επαγγελματική άγχος οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες όπως το άγχος, η κεφαλαλγία, δυσφορία του στομάχου και τ καρδιαγγειακών νόσων Spector, (2002).
Έτσι, το εργασιακό άγχος μπορεί να περιγραφεί ως οποιαδήποτε δοκιμασία που γίνεται αντιληπτό από τα άτομα ως προς τις ικανότητές τους και που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις, τα γεγονότα και τις καταστάσεις του στρες στο χώρο εργασίας τους. Οι ερευνητές έχουν βρει τέσσερις γενικές κατηγορίες του εργασιακού άγχους σε ένα μεγάλο τυχαίο δείγμα 1.054 εργατών βιομηχανίας στην Ταϊβάν. Αυτοί ήταν α. ο ρόλος συγκρούσεις και έλλειψη υποστήριξης, β η έλλειψη σταθερότητας στην εργασία και το σπίτι,γ προβλήματα στην ίδια θέση εργασίας και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας, δ το άγχος του διευθυντικού ρόλου Lu et al(1995b).

Μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον συχνά έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο και αυτό μπορεί να αυξήσει το στρες . Για παράδειγμα, η ανικανότητα να διατηρήσουμε μια αρμονική σχέση μεταξύ των συνεργατών έχει βαθμολογηθεί ως ένα σημαντικό παράγοντας για το εργασιακό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση, Huang, (1986), Kuo,(1989), & Kuo, (1990).

Ο αθλητισμός σαν φάρμακο για το στρες στις σχέσεις στο εργασιακό περιβάλλον .

Ο αθλητισμός, για παράδειγμα, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της σωματική και ψυχολογικής ευεξίας και ως εκ τούτου θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για να διευκολύνει η να συσφίξει τις κοινωνικές σχέσεις, να ενθαρρύνουν το χτίσιμο ομάδας και την αύξηση της συνεργασίας . Με αθλητικές δραστηριότητες, οι εργαζόμενοι μπορούν να βελτιώσουν την κοινωνική τους ικανότητα και υγεία. Ως εκ τούτου, ένα γυμναστήριο και ορισμένες κοινωνικές εκδηλώσεις μπορούν να είναι χρήσιμο για τη βελτίωση της ευημερίας στην ζωή μέσα σε ενα εργασιακό πλαίσιο όπου επηρεάζουν θετικά την ευδοκίμηση μιας ομάδας είναι κοινωνικές δεξιότητες, καλή αυτοεκτίμηση, στην αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και την κατάλληλη έκφραση των συναισθημάτων.. Oldenburg M, Jensen HJ&Latza U et al (2009).

Powered by Blogger.