Συμπεριφορική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων,, στις αγχώδεις διαταραχές (άγχος ,φοβίες,κρίση πανικού)στην ιδεοψυχαναγκαστικη και συναισθηματικές διαταραχές Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6992529440

resource

Βιβλιογραφία

 • Alert (2007). Seafarer Fatigue. The International Maritime Human
Element Bulletin, 13

 • Allen PH, Wadsworth EJ, Smith A (2007). The prevention and management of seafarers’ fatigue: a review. Int Marit Health; 58: 167–177.

 • Allen, P.H., Wadsworth, E.J.K and Smith, A.P. (2008) Seafarers’ Fatigue: A review of the recent literature., 59 (1-4): 81- 92. International Maritime Health
 • Bridger R, Kilminster S, Slaven G (2007). Occupational stress and strain in the naval service: 1999 and 2004. Occup Med (Lond); 57: 92–97.

 • Βurke, R. J. (1988). Sources of managerial and professional stress in large organizations. In C. L.
 • Bond, F. W., & Bunce, D. (2003). the role of acceptance and job control in mental health, job satisfaction, and work performance. Journal of Applied Psychology, 88, 1057-1067. • Cartwright, S., & Cooper, C. L. (1996). Managing mergers, acquisitions & strategic alliances. Oxford: Butterworth Heinemann.

 • Cooper & R. Payne (Eds.), (1998)Causes, coping and consequences of stress at work. New York & Chichester: John Wiley & Sons.
 • Cooper, C. L., Sloan, S. J., & Williams, S. (1988). Occupational Stress Indicator: Management guide. Windsor: NFER-Nelson.

 • Cox T, Griffiths A, Rial-Gonzalez E. (2000). Work-related stress. European Agency for Safety and Health at Work, Luxemburg
 • Huang, K. L. (1986). Organizational commitment and career commitment among Taiwanese high school teachers [in Chinese]. National Cheng-chi University Bulletin, 53, 55–84.
 • Haka M, Borch DF, Jensen C et al (2011). Should I stay or should I go? Motivational profiles of Danish seafaring officers and non-officers. Int Marit Health; 62: 20–30.
 • Hansen HL, Pedersen G. (1996) Influence of occupational accidents and deaths related to lifestyle on mortality among merchant seafarers. Int J Epidemiol.
 • International Maritime Organization (2001) . Guidance on fatigue imitigation and management. MSC/Circ.1014 12 June 2001. International Maritime Organization, London.

 • Jaremin B, Kotulak E, Starnawska M et al(1996). Causes and circumstances of deaths of Polish seafarers during sea voyages. J Travel Med; 3: 91–95.

 • Jezewska MJ, Leszczynska I, Jaremin B (2006). Work-related stress at sea self estimation by maritime students and officers. Int Marit Health; 57: 66–75.

 • Kahn RL, Byosiere P. (1992)Stress in organization. In: Dunette WM, Hough L eds. Handbook of industrial and organizational psychology. Consulting Psychologist Press (Paolo Alto, California)

 • Kobasa, S.C., Maddi, S.R. and Kahn, S„ (1982), «Hardiness and health: A
prospective inquiry», Journal of Personality and Social Psychology,
42, pp. 168-177.

 • Kuo, S. Y. (1989). Stress and burnout among Taiwanese teachers [in Chinese]. Bulletin of Educational Psychology, 23, 71–98.

 • Kuo, S. Y. (1990). A discriminate analysis of teacher burnout based on teacher stresses and professional attitudes [in Chinese]. Bulletin of Educational Psychology, 23, 71–98

 • Legislative Decree April (2008,) No. 81. Actions consequent to article 1 of the Law 3 August 2007, No. 123, on health protection and safety in working places (in Italian). Official Journal of Italian Republic 101 of 30 April 2008.
 • Lu, L., Cooper, C. L., Chen, Y. C., Hsu, C. H., Li, C. H., Wu, H. L., & Shih, J. B. (1995b). Chinese version of the OSI: A study of reliability and factor structures. Stress Medicine, 11, 149– 155.
 • Lu, L., Wu, H. L., & Cooper, C. L. (1999). Perceived work stress and locus of control: A combined quantitative and qualitative approach. Research & Practice in Human Resources Management, 6, 51 –64.
 • .Lutzhoft M, Dahlgren A, Kircher A et al(2010). Fatigue at sea in Swedish shipping: a field study. Am J Ind Med; 53: 733–740.
 • Liakos, A., and S. Gianitsi. (1984). The validity and reliability of the revised Greek anxiety scale by Spielberger. Engefalos 21:71–6.

 • Μπαμπινιώτης ,αγχώνομαι ή άγχομαι (31.3.2015) από http://www.babiniotis.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=20&apprec=46

 • Maritime Knowledge Center (2012). International Shipping Facts and Figures. Information Resources on Trade, Safety, Security. Maritime Knowledge Center, London,.

 • Moyle, P. (1995). The role of negative affectivity in the stress process: tests of alternative models. Journal of Organizational Behavior, 16, 647-668.

 • Morse, D. R. and M. L. Furst (1979), Stress for Success, New York: Van Nostrand Reinhold.

 • Oldenburg M, Jensen HJ, Latza U et al. (2009) Seafaring stressors aboard merchant and passenger ships. Int J Public Health; 54: 96–105.


 • Oldenburg M, Baur X, Schlaich C(2010). Occupational risks and challenges of seafaring. J Occup Health; 52: 249–256.

 • Oldenburg M, Jensen HJ (2012). Merchant seafaring: a changing and hazardous occupation. Occup Environ Med; 69: 685–688.
 • Oldenburg M1, Harth V, Jensen HJ .Overview and prospect: food and nutrition of seafarers on merchant ships.Int Marit Health. 2013
 • Parkes, K. R. (1986). Coping in stressful episodes: The role of individual differences, environmental factors, and situational characteristics. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1277 –1292.
 • Parker AW, Hubinger LM, Green S et al. A (1997) survey of the health, stress and fatigue of Australian seafarers. Australian Maritime Safety Authority, Canberra.

 • Peterson, L. W., & Albrecht, T. L. (1996). Message design logic, social support, and mixed-status relationships. Western Journal Article, 60, 291–309.
 • Pentsov, D., Levi, M., & Horlick-Jones, T. (2004). Problems of Global Governance of Seafarers' Health & Safety. Seafarers International Research Centre

 • Quick, J. C., & Quick, J. D. (1984). Organizational stress and preventive management. New York: McGraw-Hill.


 • Ress, D. W., & Cooper, C. L. (1992). The Occupational Stress Indicator locus of control scale: Should this be regarded as a state rather than trait measure? Work & Stress, 6,1,45 – 48.
 • Robert T.B. Iversen, The Mental Health of Seafarers (2012) Marit Health; 63, 2: 78–89

 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement: Psychological Monographs: General & Applied 80(1) 1966, 1-28.
 • Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On Depression, Development, and DeathSan Francisco: W. H. Freeman
 • Shultz DP, Shultz S. (2002) Psychology and challenges of the present-day work. PWN, Warszawa

 • Spector, P. E. (1986). Perceived control by employees: A meta-analysis of studies concerning autonomy and participation at work. Human Relation, 39, 1005– 1016.
 • Spector, P. E. (1988). Development of the work locus of control scale. Journal of Occupational Psychology, 61, 335-340
 • Spector, P. E. (1992). Summated Rating Scales. Newbury Park, CA: Sage

 • Spector, P. E. (2002). Employee control and occupational stress. Current Directions, 11, 133- 136.


 • Spielberger C., Gorush R.L. & Lushene R E., Προσαρμογή: Α. Λιάκος και Σ. Γιαννίτση. Επιπλέον προσαρμογή: Τ. Αναγνωστοπούλου. (2002). Ερωτηματολόγιο Άγχους (State-Trait Anxiety Inventory). Στο Ανθολόγιο: Σταλίκας Α., Τριλίβα Σ. & Ρούσση Π. (Επιμελητές έκδοσης) (2η έκδοση). Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.


 • Siu, O. L., & Cooper, C. L. (1998). A study of occupational stress, job satisfaction and quitting intention in Hong Kong firms: The role of locus of control and organizational commitment. Stress Medicine, 14, 55 –66.

 • Tirilli G (2004). The impact of fragmented schedules at sea on sleep, alertness and security of seafarers. Medicina Maritima; 4: 96–105

.
 • Wadsworth EJ, Allen PH, Wellens BT et al (2006). Patterns of fatigue among seafarers during a tour of duty. Am J Ind Med; 49: 836–844.
 • Wittkowski. (2011) Ernährung auf Seeschiffen in der Kauffahrteischifffahrt
Nutrition onboard seagoing merchant vessels. Fachbereich Seefahrt,
Elsfleth, Jadehochschule.
 • Xhelilaj, E., & Lapa, K. (2010). The Role of Human Fatigue Factor Towards Maritime Casualties. Maritime Transport & Navigation Journal,2

Powered by Blogger.